Afdruk

logo café bistro harzkristall glasmanufaktur derenburg

Informatie volgens §5 TMG

WR Hotel- und Gaststättenbetreibergesellschaft mbH | Pfarrstraße 41 | 38855 Wernigerode

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Björn Rosenberg (algemeen directeur)

CONTACT

Telefoon 039453 680-14, e-mail: info@cafe-harzkristall.de

INSCHRIJVING REGISTREREN

Inschrijving in het handelsregister. Rechtbank van registratie: Lokale rechtbank Stendal | Registratienummer: HRB 28147

OMZETBELASTING

Belastingnummer volgens §27 a Wet op de belasting over de toegevoegde waarde: 12/345/67891

GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS):

https://ec.europa.eu/consumers/odr

U kunt ons e-mailadres vinden in de juridische kennisgeving hierboven. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR INHOUD

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 (1) TMG (Duitse Telemediawet) en algemene wetgeving. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn we als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment dat we ons bewust worden van een specifieke inbreuk. Zodra we ons bewust worden van dergelijke inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

AANSPRAKELIJKHEID EN LINKS

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gekoppelde pagina's werden op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding. Als we ons bewust worden van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

COPYRIGHT

De door de sitebeheerders op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht constateren, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij kennis nemen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

DISCLAIMER VOOR ONZE FACEBOOK FANPAGINA

§ 1 Toepassingsgebied van deze disclaimer

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze Facebook fanpagina tussen de gebruiker en de exploitant van de fanpagina (hierna te noemen de "aanbieder"). Gebruik is alleen toegestaan als u als gebruiker deze gebruiksvoorwaarden accepteert.

§ 2 Informatie over aansprakelijkheid voor inhoud op onze Facebook-fanpagina

De inhoud van deze Facebook fanpagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de Facebook fanpagina is op eigen risico van de gebruiker. Bijdragen met een naam geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. 

§ 3 Externe links op onze Facebook fanpagina

Deze Facebook fan pagina bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden gemaakt, heeft de aanbieder de inhoud van derden gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen zichtbaar. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud overneemt. Van de aanbieder kan redelijkerwijs niet worden verwacht dat hij externe links voortdurend controleert zonder concreet bewijs van wetsovertredingen. Dergelijke externe links worden echter onmiddellijk verwijderd als we ons bewust worden van eventuele wetsovertredingen.

§ 4 Verplichtingen als gebruiker van onze Facebook fan pagina

(1) Als gebruiker verplicht u zich geen berichten/commentaren op onze Facebook fanpagina te publiceren die in strijd zijn met deze regels, de goede zeden of op een andere manier in strijd zijn met de toepasselijke Duitse wetgeving. In het bijzonder is het verboden om

  • beledigende of onware inhoud publiceren; 
  • zonder toestemming gebruik te maken van wettelijk beschermde inhoud, in het bijzonder auteursrecht en handelsmerkrecht;
  • concurrentiebeperkend gedrag te vertonen;
  • reclame maken op de Facebook fanpagina zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de provider.


Dit geldt ook voor zogenaamde sluikreclame, zoals in het bijzonder het linken van je eigen fanpagina of website met of zonder tekst in commentaren of binnen berichten.

(2) De provider heeft het recht om bijdragen en commentaren te verwijderen als deze een strafbaar feit zouden kunnen bevatten.

(3) Als gebruiker verbindt u zich ertoe uw berichten en commentaren te controleren alvorens ze te publiceren om na te gaan of ze informatie bevatten die u niet wenst te publiceren. Uw bijdragen en onderwerpen kunnen worden opgenomen in zoekmachines en dus wereldwijd toegankelijk zijn. Een vordering tot verwijdering of correctie van dergelijke vermeldingen in zoekmachines tegen de aanbieder is uitgesloten.

(4) Indien derden of andere gebruikers vorderingen tegen de aanbieder instellen wegens mogelijke wetsovertredingen die a) het gevolg zijn van de inhoud die door u als gebruiker op de Facebook fanpagina is geplaatst en/of b) het gevolg zijn van het gebruik van de fanpagina van de aanbieder door u als gebruiker, verplicht u als gebruiker zich om de aanbieder te vrijwaren van alle vorderingen, inclusief vorderingen tot schadevergoeding, en om de aanbieder de kosten te vergoeden die door de aanbieder zijn gemaakt wegens de mogelijke wetsovertreding. In het bijzonder wordt de aanbieder gevrijwaard van de kosten van een noodzakelijke juridische verdediging. De aanbieder heeft het recht om hiervoor een passend voorschot van u als gebruiker te eisen. Als gebruiker bent u verplicht om de aanbieder te goeder trouw te ondersteunen met informatie en documenten in de juridische verdediging tegen derden.
Alle verdere rechten en schadeclaims van de aanbieder blijven onaangetast. Als u als gebruiker niet verantwoordelijk bent voor de mogelijke inbreuk, zijn de bovengenoemde verplichtingen niet van toepassing.

§ 5 Auteursrecht en naburige rechten

(1) De op deze Facebook-fanpagina gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanvullende auteursrecht.

Voor elk gebruik dat niet is toegestaan volgens het Duitse auteurs- en aanverwante recht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het dupliceren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gekenmerkt. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

(2) De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

§ 6 Gegevensbescherming op Facebook / met de "Vind ik leuk"-knop

(1) De aanbieder van deze Facebook-fanpagina maakt gebruik van plugins van de aanbieder Facebook.com, die worden geleverd door het bedrijf Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in de VS. Gebruikers van onze website waarop de Facebook-plugin is geïnstalleerd, worden hierbij geïnformeerd dat de plugin een verbinding met Facebook tot stand brengt, waarbij een overdracht naar uw browser wordt gemaakt zodat de plugin op de website verschijnt.

(2) Bovendien worden door het gebruik gegevens doorgestuurd naar de Facebook-servers, die informatie bevatten over uw websitebezoeken aan onze homepage. Voor ingelogde Facebook-gebruikers betekent dit dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan hun persoonlijke Facebook-account. Zodra u de Facebook-plugin als ingelogde Facebook-gebruiker actief gebruikt (bijv. door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken of de commentaarfunctie te gebruiken), worden deze gegevens naar uw Facebook-account verzonden en gepubliceerd. Je kunt dit alleen voorkomen door je vooraf af te melden bij je Facebook-account.

(3) We weten niet precies welke gegevens Facebook opslaat en gebruikt. Als gebruiker van de fanpagina moet u er daarom van uitgaan dat Facebook ook uw acties op de fanpagina volledig opslaat.

(4) Door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken, ontvangt Facebook uw IP-adres, processortype en browserversie. Facebook kan uw IP-adres samen met andere gegevens en uw echte naam, als u die hebt ingevoerd in uw Facebook-profiel, gebruiken om uw identiteit en gewoonten onder dit profiel te bepalen. Als u zich altijd via dit gebruikersprofiel bij Facebook aanmeldt, zou Facebook met name uw voorkeuren, contacten en levensstijl kunnen achterhalen.

 § 7 Overige voorschriften

(1) Daarnaast zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland van toepassing op https://www.facebook.com/terms.php.

(2) Met betrekking tot gegevensbescherming op Facebook, gelieve nota te nemen van de volgende gegevensbeschermingsinformatie van Facebook Ireland Limited: https://www.facebook.com/about/privacy/

Technische realisatie: conlabz GmbH


logo.png