Beskyttelse af data

logo cafe bistro harzkristall glasmanufaktur derenburg

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Med denne privatlivspolitik vil vi gerne informere dig om typen, omfanget og formålet med behandlingen af personoplysninger (i det følgende også kaldet "data"). Personlige data er alle data, der har en personlig reference til dig, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse eller din brugeradfærd. Privatlivspolitikken gælder for alle databehandlingsoperationer, der udføres af os, både i forbindelse med vores kerneaktiviteter og for de onlinemedier, vi leverer.

Ansvarlig for databehandling er

Café & Bistro Harzkristall | Björn Rosenberg (administrerende direktør) | Im Freien Felde 5A | 38895 Derenburg | Tyskland | Telefon 039453 68014


info@cafe-harzkristall.de | www.cafe-harzkristall.de

Behandling af dine data som en del af vores virksomheds kerneaktivitet

Hvis du er vores kunde eller forretningspartner eller er interesseret i vores tjenester, afhænger typen, omfanget og formålet med behandlingen af dine data af det kontraktlige eller præ-kontraktlige forhold, der eksisterer mellem os. I denne forstand omfatter de data, der behandles af os, alle data, der er eller blev leveret af dig med henblik på at bruge de kontraktlige eller præ-kontraktlige tjenester, og som er nødvendige for at behandle din forespørgsel eller den kontrakt, der er indgået mellem os. Medmindre andet er angivet i de yderligere oplysninger i denne privatlivspolitik, er behandlingen af dine data og deres videregivelse til tredjeparter begrænset til de data, der er nødvendige og hensigtsmæssige for at besvare dine forespørgsler og/eller for at opfylde den kontrakt, der er indgået mellem dig og os, for at beskytte vores rettigheder og for at opfylde juridiske forpligtelser. Vi vil informere dig om, hvilke data der er nødvendige til dette før eller under dataindsamlingen. For så vidt som vi bruger tredjepartsudbydere til at levere vores tjenester, gælder de respektive tredjepartsudbyderes databeskyttelsesmeddelelser.

De pågældende data:

 • Inventardata (f.eks. navne, adresser)
 • Betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, fakturaer)
 • Kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer, postadresse)
 • Kontraktdata (f.eks. kontraktens genstand, kontraktens varighed)

Registrerede personer:
Interesserede parter, forretnings- og kontraktpartnere Behandlingsformål: Behandling af kontraktlige tjenester, kommunikation og besvarelse af kontaktforespørgsler, kontor- og organisationsprocedurer

Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse, art. 6, stk. 1, litra b), GDPR, retlig forpligtelse, art. 6, stk. 1, litra c), GDPR, legitim interesse, art. 6, stk. 1, litra f), GDPR

Dine rettigheder i henhold til GDPR

I henhold til GDPR har du ret til nedenstående rettigheder, som du til enhver tid kan gøre gældende over for den dataansvarlige, der er nævnt i afsnit 1 i denne databeskyttelseserklæring:

Ret til information: Du har ret til at anmode om information fra os om, hvorvidt og hvilke af dine data vi behandler.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at anmode om berigtigelse af unøjagtige data eller udfyldelse af ufuldstændige data.

Ret til sletning: Du har ret til at anmode om sletning af dine data.

Ret til begrænsning: I visse tilfælde har du ret til at anmode om, at vi kun behandler dine data i begrænset omfang.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at anmode om, at vi overfører dine data til dig eller en anden dataansvarlig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til at indgive en klage: Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige opholdssted, din arbejdsplads eller vores hovedkontor er ansvarlig.

Ret til annullering

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til databehandling tilbage.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data, som vi baserer på vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Hvis du udøver din ret til at gøre indsigelse, beder vi dig om at forklare årsagerne. Vi vil så ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan bevise over for dig, at tvingende legitime grunde til databehandling vejer tungere end dine interesser og rettigheder.

Uanset ovenstående har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på reklame og dataanalyse.

Du bedes sende din indsigelse til den dataansvarliges kontaktadresse, der er angivet ovenfor.

Hvornår sletter vi dine data?

Vi sletter dine data, når vi ikke længere har brug for dem, eller når du beder os om det. Det betyder, at vi - medmindre andet er angivet i de enkelte databeskyttelseserklæringer i denne privatlivspolitik - sletter dine data,

hvis formålet med databehandlingen er ophørt med at eksistere og dermed det respektive retsgrundlag, der er angivet i de individuelle databeskyttelsesmeddelelser, ikke længere eksisterer, f.eks. efter afslutning af det kontraktlige eller medlemsforhold, der eksisterer mellem os (art. 6, stk. 1, lit. a GDPR) eller

efter at vores legitime interesse i den videre behandling eller opbevaring af dine data ophører med at gælde (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR),

hvis du gør brug af din fortrydelsesret, og der ikke er noget andet retsgrundlag for behandling i henhold til art. 6, stk. 1, litra b-f i GDPR,

hvis du gør brug af din ret til at gøre indsigelse, og der ikke er nogen tvingende legitime grunde til sletning.

Men hvis vi stadig er nødt til at opbevare (visse dele af) dine data til andre formål, f.eks. fordi skattemæssige opbevaringsperioder (normalt 6 år for forretningskorrespondance eller 10 år for regnskabsdokumenter) eller hævdelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav som følge af kontraktforhold (op til fire år) gør dette nødvendigt, eller dataene er nødvendige for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder, vil vi kun slette (den del af) dine data, når disse perioder er udløbet. Indtil udløbet af disse perioder begrænser vi dog behandlingen af disse data til disse formål (opfyldelse af opbevaringsforpligtelser).

Kontakt os

Hvis du kontakter os via e-mail, sociale medier, telefon, fax, post, vores kontaktformular eller på anden måde og giver os personlige data såsom dit navn, telefonnummer eller e-mailadresse eller giver yderligere oplysninger om dig selv eller din anmodning, behandler vi disse data for at besvare din forespørgsel inden for rammerne af det prækontraktuelle eller kontraktlige forhold, der eksisterer mellem os.

De pågældende data:

 • Inventardata (f.eks. navne, adresser)
 • Kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer, postadresse)
 • Indholdsdata (tekster, fotos, videoer)
 • Kontraktdata (f.eks. kontraktens genstand, kontraktens varighed)

Berørte personer: Interesserede parter, kunder, forretnings- og kontraktpartnere

Formål med behandlingen: Kommunikation og besvarelse af kontakthenvendelser, kontor- og organisationsprocedurer

Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse, art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR, legitim interesse, art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR

Udbyder af betalingstjenester

I overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser eller på grund af vores legitime interesser i effektiv, sikker og kundeorienteret betalingsbehandling kan personer, der har indgået en kontrakt eller et andet juridisk forhold med os, bruge banker og kreditinstitutter samt andre betalingstjenesteudbydere til betaling. De betalingstjenesteudbydere, som vi tilbyder, behandler i denne sammenhæng lagerdata, herunder navn, adresse eller bankdata såsom konto-/kreditkortnummer, adgangskoder, TAN'er, verifikationsnumre samt oplysninger om den indgåede kontrakt og oplysninger om modtageren af betalingen.

De data, der indsamles i denne sammenhæng, er nødvendige for at gøre det muligt for betalingstjenesteudbyderen at behandle betalingen. Det er kun den betalingstjenesteudbyder, som vi har bestilt, der indsamler og behandler disse personoplysninger. Vi modtager på intet tidspunkt oplysninger om dine konto- eller kreditkortoplysninger. Vi bliver informeret af vores betalingstjenesteudbyder om, hvorvidt vores kunders betaling er modtaget eller ej. Det er muligt, at vores betalingstjenesteudbydere videresender vores kunders data til kreditoplysningsbureauer med henblik på at kontrollere betalerens identitet og kreditværdighed. I den forbindelse henviser vi til vores betalingstjenesteudbyderes privatlivspolitik og generelle vilkår og betingelser (GTC).

De generelle vilkår og betingelser og databeskyttelsesbestemmelser for den respektive betalingstjenesteudbyder gælder. Du finder disse oplysninger på den relevante tjenesteudbyders websted eller i transaktionsapplikationen.

For yderligere oplysninger og for at gøre dine rettigheder gældende vedrørende annullering og information henvises til bestemmelserne hos den respektive tjenesteudbyder.

De pågældende data:

 • Inventardata (f.eks. navn, adresse)
 • Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for bestemte emner, tidspunkter for adgang)
 • Betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik)
 • Transaktionsdata (f.eks. vilkår, kundekategori, kontraktens genstand)
 • Kommunikation og metadata (f.eks. IP-adresse, oplysninger om enheden eller computersystemet)

Formål med behandlingen: Effektive, sikre og kundeorienterede betalingstilbud (service) og behandling af betalinger i overensstemmelse med den kontraktlige aftale.

Retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt og opfyldelse af anmodninger forud for kontraktindgåelse, art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR, legitime interesser, art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Muligheder for annullering: Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til brugen af dine personoplysninger ved at kontakte den respektive betalingstjenesteudbyder. På trods af tilbagekaldelse kan betalingstjenesteudbyderen stadig være autoriseret til at behandle, bruge og overføre de personoplysninger, der er absolut nødvendige for kontraktmæssig betalingsbehandling. Med hensyn til opbevaring og rettidig sletning af personoplysninger henviser vi til de respektive databeskyttelsesbestemmelser hos betalingstjenesteudbyderen.

Vi bruger følgende udbyder af betalingstjenester:


BAMBORA #200 -1803 Douglas St. Victoria, British Columbia Canada, V8T 5C3 BAMBORA er en registreret ISO for TD Bank, Toronto ON, Canada og Wells Fargo Bank N.A., Concord CA, USA.

Online-annoncering

Vi bruger tjenester til at vise internetreklamer. De tjenester, vi bruger, indsamler visse brugerdata via en cookie eller pixel. Dette omfatter især oplysninger om, fra hvilken hjemmeside du kom til vores hjemmeside (såkaldt referrer), hvilke sider på vores hjemmeside du fik adgang til, hvor længe du besøgte vores sider, og hvilke interaktioner du foretog der. Derudover indsamles data om den browser, det computersystem og den enhedstype, du bruger. Derudover kan demografiske oplysninger, såsom alder eller køn, også indsamles som pseudonymiserede værdier via en sådan tjeneste. Hvis du har givet samtykke til indsamling af dine lokaliseringsdata, kan disse også blive behandlet, afhængigt af udbyderen. For at indsamle og gemme disse data placerer den pågældende tjeneste en cookie eller en såkaldt tællepixel på den slutenhed, du bruger, som også indsamler den IP-adresse, du har fået tildelt. Dette forkortes dog ved hjælp af en såkaldt IP-maskeringsprocedure, så IP-adressen ikke længere kan tildeles dit besøg på vores websted. I princippet gemmes der ingen klare data såsom navne eller e-mail-adresser, når den respektive tjeneste bruges. Dette er kun tilfældet, hvis du er medlem af et socialt netværk, der tilbyder en af de tjenester, der er anført nedenfor, og fletter din profil med de førnævnte data.

Dataene analyseres af den tjeneste, vi bruger, for at udarbejde en rapport med statistiske udsagn om antallet af besøgende, der er genereret af annonceringen, og hvor vellykket annonceringstiltaget er. Rapporterne viser blandt andet det samlede antal brugere, der blev omdirigeret til vores websted via vores annoncer. Rapporterne indeholder også oplysninger om brugernes slutenheder og browsere, de steder, hvor brugerne befandt sig, og de tidspunkter, hvor der blev klikket på annoncerne.
Rapporterne indeholder dog ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt som bruger af vores websted. Vi vil gerne påpege, at de data, der indsamles via tjenesten, afhængigt af tjenesteudbyderens placering, kan overføres og behandles uden for EU. I så fald er der risiko for, at det databeskyttelsesniveau, der er foreskrevet i GDPR, ikke overholdes, og at det kan være vanskeligt eller umuligt at håndhæve dine rettigheder.

De pågældende data:

 • Brugsdata (f.eks. adgangstider, hjemmesider, der er klikket på)
 • Kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om den anvendte enhed, IP-adresse)

Registrerede personer: Brugere af vores onlinetjenester

Formål med behandling: Måling af rækkevidde, overvågning af kampagners succes, remarketing og interesse- og adfærdsbaseret markedsføring

Retsgrundlag: Hvis vi har bedt om dit samtykke, før vi bruger den pågældende tjeneste, er dette retsgrundlaget, art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR. Ellers bruger vi den pågældende tjeneste på grundlag af vores legitime interesse i at dirigere besøgsstrømme til vores websted, analysere disse besøgsstrømme for løbende at kunne forbedre funktionerne, tilbuddene og brugeroplevelsen, art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Vi bruger følgende tjenesteudbydere til onlineannoncering:


Google Ads Tjenesteudbyder: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Registreret kontor i Europa: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland Hjemmeside: https://ads.google.com/home/ Fortrolighedspolitik: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Reklame via e-mail, post eller telefon

Vi behandler personoplysninger til vores reklamekommunikation via e-mail, post eller telefon. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at modtage vores reklametiltag eller tilbagekalde dit tidligere givne samtykke til at modtage vores reklamekommunikation til enhver tid. For at kunne bevise i tvivlstilfælde, at dit samtykke blev givet, selv efter din indsigelse eller tilbagekaldelse, kan vi gemme dine data i op til 4 år efter din indsigelse/tilbagekaldelse. Vi vil ikke bruge dine data til yderligere formål efter din indsigelse/tilbagekaldelse. Hvis du ønsker, at vi skal slette dine data inden da, vil vi gøre det, når du har bekræftet over for os, at du oprindeligt gav os dit samtykke.

De pågældende data:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnummer, postadresse)
 • Inventardata (f.eks. navne, adresser)

Berørte personer: Kommunikationspartner

Formål med behandlingen: Direkte reklameforanstaltninger (markedsføring) via e-mail, post eller telefon

Retsgrundlag: Samtykke, art. 6, stk. 1, litra a), GDPR, legitim interesse, art. 6, stk. 1, litra f), GDPR

Webanalyse og statistik

Vi bruger webanalysetjenester til at registrere og statistisk analysere strømmen af besøgende på vores hjemmeside. Sådanne tjenester indsamler blandt andet data om det websted, hvorfra du kom til vores websted (såkaldte henvisere), hvilke sider på vores websted du fik adgang til, hvor længe du besøgte vores sider, og hvilke interaktioner du foretog der. Derudover indsamles data om den browser, det computersystem og den enhedstype, du bruger. Derudover kan demografiske oplysninger, såsom alder eller køn, også indsamles som pseudonymiserede værdier via en sådan tjeneste.
Hvis du har givet samtykke til indsamling af dine lokationsdata, kan disse også behandles, afhængigt af udbyderen. For at indsamle og gemme disse data placerer den webanalysetjeneste, vi bruger, normalt en cookie på den slutenhed, du bruger, som også indsamler den IP-adresse, du har fået tildelt. Denne forkortes dog ved hjælp af en såkaldt IP-maskeringsprocedure, så IP-adressen ikke længere kan henføres til dit besøg på vores hjemmeside. Ingen andre klare data såsom navne eller e-mail-adresser gemmes. Hverken vi eller den tjeneste, vi bruger, kender identiteten på de besøgende på vores websted.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at de data, der indsamles via tjenesten, kan overføres og behandles uden for EU, afhængigt af det land, hvor den nedenfor nævnte tjenesteudbyder er hjemmehørende. I dette tilfælde er der en risiko for, at det databeskyttelsesniveau, der er foreskrevet i GDPR, ikke overholdes, og at håndhævelsen af dine rettigheder vil være vanskelig eller umulig.

De pågældende data:

 • Brugsdata (f.eks. adgangstider, hjemmesider, der er klikket på)
 • Kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om den anvendte enhed, IP-adresse)

Registrerede personer: Brugere af vores onlinetjenester

Formål med behandling: Måling af rækkevidde, overvågning af kampagners succes, remarketing og interesse- og adfærdsbaseret markedsføring

Retsgrundlag: Hvis vi har bedt om dit samtykke, før vi bruger den pågældende tjeneste, er dette retsgrundlaget, art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR. Derudover bruger vi den pågældende tjeneste på grundlag af vores legitime interesse i at analysere strømmen af besøgende på vores websted for løbende at forbedre funktionerne, tilbuddene og brugeroplevelsen, art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Vi bruger følgende webanalysetjenester:


Google Analytics Tjenesteudbyder: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Registreret kontor inden for EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland Hjemmeside: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/ Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de Opt-out-mulighed: Hvis du ikke ønsker, at dine data skal bruges af Google Analytics, kan du indstille et såkaldt opt-out-plugin, som forhindrer, at der indsamles data fra dig på vores hjemmeside i fremtiden. Du kan hente dette plugin her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Vores online tilstedeværelse på sociale netværk

Vi er til stede online på de sociale netværk, der er anført nedenfor. Hvis du besøger en af disse sider, vil de data, der er anført nedenfor, blive indsamlet og behandlet af den respektive udbyder. Som regel indsamles disse data til reklame- og markedsundersøgelsesformål, og der oprettes brugerprofiler. Data kan gemmes i brugerprofilerne, uanset hvilken enhed du bruger. Dette er især tilfældet, hvis du er medlem af den respektive platform og er logget ind på den. Brugerprofilerne kan bruges af udbyderne til at vise dig interessebaseret reklame. Du har ret til at annullere oprettelsen af brugerprofiler.
For at udøve denne ret skal du kontakte den respektive udbyder. Hvis du har en konto hos en af de udbydere, der er anført nedenfor, og er logget ind der, når du besøger vores websted, kan den respektive udbyder indsamle data om din brugsadfærd på vores websted. For at forhindre, at dine data sammenkædes på denne måde, kan du logge ud af udbyderens tjeneste, før du besøger vores websted.


Du kan finde ud af, til hvilket formål og i hvilket omfang data indsamles af udbyderen i de respektive databeskyttelseserklæringer fra udbyderne nedenfor. Vi vil gerne påpege, at de data, der indsamles via deres platform, kan overføres og behandles uden for Den Europæiske Union, afhængigt af det land, hvor den nedenfor nævnte udbyder er hjemmehørende. I dette tilfælde er der en risiko for, at det databeskyttelsesniveau, der er foreskrevet i GDPR, ikke overholdes, og at håndhævelsen af dine rettigheder vil være vanskelig eller umulig.

De pågældende data:

 • Inventar- og kontaktdata (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse)
 • Indholdsdata (f.eks. indlæg, fotos, videoer)
 • Brugsdata (f.eks. adgangstider, hjemmesider, der er klikket på)
 • Kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om den anvendte enhed, IP-adresse).

Behandlingsformål: Kommunikation og markedsføring, sporing og analyse af brugeradfærd

Retsgrundlag: Samtykke, art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR, legitime interesser, art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Muligheder for indsigelse: Vi henviser til oplysningerne fra de udbydere, der er linket til nedenfor, for de respektive indsigelsesmuligheder (opt-out).

Vi er til stede online på følgende sociale netværk:


Facebook Tjenesteudbyder: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA Registreret kontor i EU: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland Hjemmeside: https://www.facebook.com/ Fortrolighedspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy/ Fortrolighedspolitik for Facebook-sider: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data


Instagram Tjenesteudbyder: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park CA 94025, USA Moderselskab: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA Registreret kontor i EU: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland Hjemmeside: https://www.instagram.com/ Fortrolighedspolitik: http://instagram.com/about/legal/privacy


Pinterest Tjenesteudbyder: Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, USA Registreret kontor i EU: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland Hjemmeside: https://www.pinterest.de/ Fortrolighedspolitik: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Messenger-tjenester

Vi kommunikerer via messenger-tjenester. Messenger-tjenester er chatprogrammer, der kan bruges til at sende tekstbeskeder samt billed- eller videofiler mellem brugere i realtid via internettet. Messenger-tjenester kan også bruges til at sende humørikoner, elektroniske lykønskningskort og kontakter. For at beskeder kan sendes, skal deltagerne være tilsluttet et computerprogram (kaldet en klient) via et netværk som f.eks. internettet, enten direkte eller via en server. Som regel kan beskeder også sendes, når den anden part ikke er online - beskeden gemmes så midlertidigt af tjenestens server og leveres til modtageren senere, når vedkommende er tilgængelig igen. Endelig kan disse tjenester også bruges til skærmtransmission og onlinespil.

Hvis tjenesten bruger end-to-end-kryptering til det sendte indhold (tekster, vedhæftede filer), er det kun de valgte kommunikationspartnere, men ikke tredjeparter eller tjenesteudbyderen selv, der kan se beskeden. I den forbindelse anbefaler vi, at man regelmæssigt installerer opdateringer til tjenesten for at sikre, at indholdet er krypteret. Tjenesteudbyderen har dog mulighed for at få adgang til kommunikationens metadata. Dette omfatter tidspunkt og (afhængigt af indstillingerne) placering af kommunikationen samt den enhed, du bruger.

Vi vil gerne påpege, at de data, der indsamles via deres platform, kan overføres og behandles uden for Den Europæiske Union, afhængigt af det land, hvor den nedenfor nævnte udbyder er hjemmehørende. I dette tilfælde er der risiko for, at det databeskyttelsesniveau, der er foreskrevet i GDPR, ikke overholdes, og at håndhævelsen af dine rettigheder vil være vanskelig eller umulig.

De pågældende data:

 • Inventar- og kontaktdata (f.eks. navn, telefonnummer, e-mailadresse)
 • Indholdsdata (f.eks. indlæg, fotos, videoer)
 • Brugsdata (f.eks. adgangstider, hjemmesider, der er klikket på)
 • Kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om den anvendte enhed, IP-adresse)

Behandlingsformål: Kommunikation og markedsføring

Retsgrundlag: Hvis vi har bedt dig om dit samtykke, før du bruger den pågældende tjeneste, er dette retsgrundlaget, artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR. I den forbindelse præciserer vi, at vi ikke videregiver dine kontaktdata til tjenesteudbyderen første gang uden dit samtykke. Hvis vi kommunikerer med dig i forbindelse med en kontraktindgåelse eller i forbindelse med et eksisterende kontraktforhold via en af de følgende tjenester, er retsgrundlaget opfyldelse eller forberedelse af kontrakten, art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR. Derudover baserer vi os på vores legitime interesser i hurtig og effektiv kommunikation og opfyldelse af vores kommunikationspartneres behov i forbindelse med kommunikationen af følgende tjenester, art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Mulighed for at gøre indsigelse: Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du har givet os til at bruge følgende tjeneste. Du kan også til enhver tid gøre indsigelse mod kommunikation via messenger-tjenesten.

Vi bruger følgende messenger-tjenester:


Udbyder af Facebook Messenger-tjenesten: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA Registreret kontor i EU: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland Hjemmeside: https://www.facebook.com Fortrolighedspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi træffer også avancerede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at overholde bestemmelserne i databeskyttelseslovgivningen og for at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller uautoriseret adgang fra tredjeparter.

Opdatering og ændring af denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik er i øjeblikket gyldig og er dateret 1. februar 2022. På grund af ændringer i juridiske eller officielle krav kan det blive nødvendigt at tilpasse denne privatlivspolitik.

Småkager