Påtryk

logo cafe bistro harzkristall glasmanufaktur derenburg

Oplysninger i henhold til §5 TMG

WR Hotel- und Gaststättenbetreibergesellschaft mbH | Pfarrstraße 41 | 38855 Wernigerode

REPRÆSENTERET AF

Björn Rosenberg (administrerende direktør)

KONTAKT

Telefon 039453 680-14, e-mail: info@cafe-harzkristall.de

REGISTRER ENTRÉ

Indført i handelsregistret. Registerdomstol: Stendal Byret | Registernummer: HRB 28147

SALGSSKAT

Afgiftsnummer i henhold til §27 a i merværdiafgiftsloven: 12/345/67891

KONFLIKTLØSNING

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for onlinetvistbilæggelse (OS):

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Du kan finde vores e-mailadresse i den juridiske meddelelse ovenfor. Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

ANSVAR FOR INDHOLD

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i henhold til § 7 (1) TMG (tysk telemedielov) og generel lovgivning. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge transmitterede eller lagrede tredjepartsoplysninger eller til at undersøge omstændigheder, der tyder på ulovlig aktivitet.

Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med generel lovgivning forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er dog kun muligt fra det tidspunkt, hvor vi bliver opmærksomme på en specifik overtrædelse. Så snart vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, vil vi straks fjerne dette indhold.

ANSVAR OG LINKS

Vores hjemmeside indeholder links til eksterne tredjepartswebsteder, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for dette tredjepartsindhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold kunne ikke genkendes på tidspunktet for sammenkædningen.

En permanent overvågning af indholdet på de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete beviser for en overtrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi straks fjerne sådanne links.

COPYRIGHT

Indholdet og værkerne, der er skabt af webstedsoperatørerne på disse sider, er underlagt tysk lov om ophavsret. Kopiering, bearbejdning, distribution og enhver form for anvendelse uden for grænserne af ophavsretsloven kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller skaber. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.

For så vidt som indholdet på dette websted ikke er oprettet af operatøren, respekteres tredjeparts ophavsret. Især er tredjepartsindhold mærket som sådan. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, vil vi straks fjerne sådant indhold.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR VORES FACEBOOK-FANSIDE

§ 1 Omfanget af denne ansvarsfraskrivelse

Følgende brugsbetingelser gælder for brugen af denne Facebook-fanside mellem brugeren og operatøren af fansiden (i det følgende benævnt "udbyderen"). Brug er kun tilladt, hvis du som bruger accepterer disse brugsbetingelser.

§ 2 Ansvarsoplysninger om indhold på vores Facebook-fanside

Indholdet på denne Facebook-fanside er skabt med den størst mulige omhu. Udbyderen påtager sig dog intet ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af det leverede indhold. Brugen af indholdet på Facebook-fansiden sker på brugerens egen risiko. Bidrag, der er mærket med navn, afspejler den respektive forfatters mening og ikke altid udbyderens mening. 

§ 3 Eksterne links på vores Facebook-fanside

Denne Facebook-fanside indeholder links til tredjepartswebsteder ("eksterne links"). Disse hjemmesider er underlagt de respektive operatørers ansvar. Da de eksterne links først blev oprettet, kontrollerede udbyderen tredjepartsindholdet for eventuelle juridiske overtrædelser. Ingen lovovertrædelser var synlige på det tidspunkt. Udbyderen har ingen indflydelse på den aktuelle og fremtidige udformning og indhold af de sider, der linkes til. Inddragelse af eksterne links betyder ikke, at udbyderen gør sig indholdet bag henvisningen eller linket til sit eget. Det kan ikke med rimelighed forventes, at udbyderen konstant overvåger eksterne links uden konkrete beviser for lovovertrædelser. Sådanne eksterne links vil dog blive slettet med det samme, hvis vi bliver opmærksomme på eventuelle lovovertrædelser.

§ 4 Forpligtelser som bruger af vores Facebook-fanside

(1) Som bruger forpligter du dig til ikke at offentliggøre indlæg/kommentarer på vores Facebook-fanside, der overtræder disse regler, almindelig anstændighed eller på anden måde overtræder gældende tysk lov. Det er især forbudt for dig at

  • offentliggøre stødende eller usandt indhold; 
  • at bruge indhold, der er beskyttet ved lov, især ved lov om ophavsret og varemærker, uden tilladelse;
  • til at udøve konkurrencebegrænsende adfærd;
  • reklamere på Facebook-fansiden uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra udbyderen.


Dette gælder også for såkaldt skjult reklame, som især linkning af din egen fanside eller hjemmeside med eller uden tekst i kommentarer eller i indlæg.

(2) Udbyderen har ret til at slette bidrag og kommentarer, hvis disse kan indeholde en lovovertrædelse.

(3) Som bruger forpligter du dig til at kontrollere dine indlæg og kommentarer, før du offentliggør dem, for at se, om de indeholder oplysninger, som du ikke ønsker at offentliggøre. Dine bidrag og emner kan blive registreret i søgemaskiner og dermed være tilgængelige i hele verden. Et krav om sletning eller korrektion af sådanne søgemaskineindgange mod udbyderen er udelukket.

(4) Hvis tredjeparter eller andre brugere fremsætter krav mod udbyderen på grund af mulige lovovertrædelser, der a) skyldes det indhold, du som bruger har lagt ud på Facebook-fansiden, og/eller b) skyldes din brug af udbyderens fanside som bruger, forpligter du dig som bruger til at holde udbyderen skadesløs for ethvert krav, herunder erstatningskrav, og til at godtgøre de omkostninger, som udbyderen har pådraget sig på grund af den mulige lovovertrædelse. Udbyderen skal især holdes skadesløs for omkostningerne ved ethvert nødvendigt juridisk forsvar. Udbyderen er berettiget til at kræve en passende forudbetaling fra dig som bruger til dette formål. Som bruger er du forpligtet til at støtte udbyderen i god tro med oplysninger og dokumenter i det juridiske forsvar mod tredjeparter.
Alle yderligere rettigheder og erstatningskrav fra udbyderen forbliver upåvirket. Hvis du som bruger ikke er ansvarlig for den mulige overtrædelse, gælder de ovennævnte forpligtelser ikke.

§ 5 Ophavsret og beslægtede rettigheder

(1) Det indhold, der er offentliggjort på denne Facebook-fanside, er underlagt tysk lov om ophavsret og ophavsretslignende rettigheder.

Enhver brug, der ikke er tilladt i henhold til tysk lov om ophavsret og beslægtede rettigheder, kræver forudgående skriftligt samtykke fra udbyderen eller den respektive rettighedshaver. Dette gælder især for kopiering, redigering, oversættelse, lagring, behandling eller gengivelse af indhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Tredjepartsindhold og -rettigheder er mærket som sådan. Uautoriseret reproduktion eller distribution af individuelt indhold eller hele sider er ikke tilladt og er strafbart. Kun fremstilling af kopier og downloads til personlig, privat og ikke-kommerciel brug er tilladt.

(2) Præsentation af dette websted i eksterne rammer er kun tilladt med skriftlig tilladelse.

§ 6 Databeskyttelse på Facebook / med "Synes godt om"-knappen

(1) Udbyderen af denne Facebook-fanside anvender plugins fra udbyderen Facebook.com, som stilles til rådighed af virksomheden Facebook Inc. 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 i USA. Brugere af vores websted, hvor Facebook-plugin'et er installeret, informeres hermed om, at plugin'et etablerer en forbindelse til Facebook, hvorved der sker en overførsel til din browser, så plugin'et vises på webstedet.

(2) Desuden videresendes der ved brug data til Facebook-serverne, som indeholder oplysninger om dine besøg på vores hjemmeside. For indloggede Facebook-brugere betyder dette, at brugsdataene tildeles deres personlige Facebook-konto. Så snart du som indlogget Facebook-bruger aktivt bruger Facebook-plugin'et (f.eks. ved at klikke på "Synes godt om"-knappen eller bruge kommentarfunktionen), overføres disse data til din Facebook-konto og offentliggøres. Du kan kun undgå dette ved at logge ud af din Facebook-konto på forhånd.

(3) Vi ved ikke præcist, hvilke data Facebook gemmer og bruger. Som bruger af fan-siden må du derfor forvente, at Facebook også gemmer dine handlinger på fan-siden i fuldt omfang.

(4) Når du klikker på "Synes godt om"-knappen, modtager Facebook din IP-adresse, processortype og browserversion. Facebook kan bruge din IP-adresse sammen med andre data og dit rigtige navn, hvis du har indtastet dette i din Facebook-profil, til at bestemme din identitet og dine vaner under denne profil. Hvis du altid logger ind på Facebook via denne brugerprofil, kan Facebook især finde ud af dine præferencer, kontakter og livsstil.

 § 7 Andre bestemmelser

(1) I alle andre henseender gælder de generelle vilkår for brug af Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland på https://www.facebook.com/terms.php.

(2) Med hensyn til databeskyttelse på Facebook skal du være opmærksom på følgende databeskyttelsesoplysninger fra Facebook Ireland Limited: https: //www.facebook.com/about/privacy/

Teknisk realisering: conlabz GmbH


logo.png